Технолог

Завод за каучукови уплътнители" АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като част от Държавно Стопанско Обединение "Хидравлика" с основна дейност - производство на каучукови уплътнители за хидравлични и пневматични изделия. От 1978 г. административното и производствено седалище на фирмата се намира в с. Горно Ботево. През 1998 г. управлението на новосформираното дружество поема г-н Георги Петров, който и до днес е негов Изпълнителен Директор. Към днешна дата „ЗКУ” АД е семейна компания за производство на стандартни (О-пръстени, П-пръстени, гумени ролки за лентови транспортьори) и нестандартни каучукови уплътнители при пълен затворен цикъл на производство: изработка на каучукови смеси и заготовки, инструментална екипировка и краен продукт.

Във връзка с разширяване дейността и увеличаване на обема производство компанията търси да назначи:

Технолог
Месторабота: Горно Ботево

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

* Контролира и управлява спазването на технологичния процес при преработката на каучукови смеси
* Създава, контролира и попълва базата данни

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

* Образование и квалификация: Средно или висше техническо и или химическо образование
* Опит на сходна позиция е предимство
* Умения за работа в екип – инициативност, лоялност, тактичност, взаимопомощ
* Желание за придобиване на нови знания

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

* Добро заплащане
* Осигурен безплатен транспорт от Стара Загора
* Работа в колектив
* Възможност за развитие
* 5 дневна работна седмица

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6216242