ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна служител за длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК”.

Задължения и отговорности
  • Работа с лабораторен софтуер за регистрация на проби и издаване на протоколи от лабораторни анализи
  • Подпомагане на служителите в лабораторията
  • Комуникация с клиенти, включително и на английски език

Изисквания
  • Висше образование: с предимство Химия или Биология
  • Английски език на работно ниво
  • Компютърна грамотност
  • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие

Документи за кандидатстване
  • Актуална автобиография