ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна служител за длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК”.

Задължения и отговорности

  1. Работа с лабораторен софтуер за регистрация на проби и издаване на протоколи от лабораторни анализи.
  2. Подпомагане на служителите в лабораторията.
  3. Комуникация с клиенти, включително и на английски език.

Изисквания

  • Висше образование: с предимство Химия или Биология;
  • Английски език на работно ниво;
  • Компютърна грамотност;
  • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография