Технически организатор лаборатория

ФРЕШ АП КОЗМЕТИКС ООД търси да назначи Технически организатор лаборатория.

Задължения и отговорности

  1. Организира цялостната дейност по контрол на качеството в отдела.
  2. Познава и използва в работата си действащите нормативни документи и следи за тяхната актуализация.
  3. Осъществява входящ контрол на суровини и материали.
  4. Взема участие при обсъждане на нови проекти и съдейства за изготвяне на необходимата документация.

Изисквания

  • Висше образование в направление Химия, Технолог;
  • Компютърна грамотност;
  • Добро владеене на английски език;
  • Умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.