Технолог - Алуминиево производство/ печатни процеси

"Херти" АД - Шумен, водеща фирма производител на алуминиеви, пластмасови и композитни винтови капачки, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да присъедини към екипа си Технолог - Алуминиево производство/ печатни процеси.

Месторабота: Шумен

1. Изисквания:
- висше образование, предпочитан профил "Химия" и/или други химикотехнологични специалности;
- познания в областта на печатните процеси и металознанието;
- владеене на английски език е предимство;
- опит на подобна длъжност е предимство.

2. Специфични професионални знания и умения:
- познания в областта на химикотехнологичните процеси, свързани с печат върху метал;
- познания за, и работа с лакове и мастила;
- работа с технологична документация.

3. Допълнителни професионални квалификации:
- Компютърна грамотност - MS office, Internet.

4. Личностни качества и умения:
- комуникативност и умения за работа в екип;
- способност за анализиране и вземане на решения;
- комбинативно мислене, гъвкавост и инициативност;
- стресоустойчивост и работа в динамична среда.

5. Основни функции и отговорности:
- разработване на технологична документация за нови и съществуващи продукти;
- разработване на лакове и мастила;
- поддържане на база данни за продукти и материали/лакове, мастила, алуминий и др.;
- контрол върху технологичната приложимост на доставените материали;
- непрекъснат контрол за спазване на утвърдените технологични изисквания в процеса на производство.

6. Допълнителна информация:

- работи се на смени, в т.ч нощна смяна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, изпратете автобиография на адрес: гр. Шумен, ул. "Антим I" 38, или чрез линка за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6045132