Технолог Галванични покрития

ММ Механикс Груп обединява производствата на инструментална екипировка, леене на алуминиеви детайли, механична обработка, термична обработка, галванични покрития, боядисване на детайли, развойна дейност. Предприятието се намира в с. Драгор, до гр. Пазарджик, и разполага с високотехнологично оборудване за всичките си производства, като клиентите са предимно големи индустриални групи от Европейския съюз. Екипът на предприятието е с дългогодишен опит в производството на възли,детайли и крайни изделия за европейски и американски фирми, като търси развитието на нови кадри във връзка с увеличаването на бизнеса на групата.
Към момента ММ Механикс търси да назначи:

Технолог Галванични покрития
Месторабота: Пазарджик

Естество на работа:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ГАЛВАНИЧНИТЕ ПОКРИТИЯ:
- Покрития върху стомана, чугун, мед и нейните сплави, алуминий и алуминиеви сплави, ЦАМ и др.,

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ:
- анодно оксидиране /елоксиране/ на алуминий и сплавите му с химично и електрохимично оцветяване;
- блестящо поцинковане - алкално и кисело с безцветна, синкава, жълта, черна и зелена пасивация и др.;
- твърдо износо устойчиво хромиране;
- електрохимично полиране на алуминий и неръждаема стомана.

ХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ:
- химическо никелиране на стомана и сплавите й, алуминий и сплавите му, мед и сплавите й;
- безхромово третиране на алуминий и сплавите му;
- фосфатиране – цинково и манганово на стомана и чугун.

Изисквания за заемане на позицията:
- Образование: висше - инженер-химик, електрохимия

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на имейл: hr@mechanics-group.bg