Търговски представител за работа с аптеки

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Посещения на аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията.
 2. Организиране на регионални срещи с фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации.
 3. Предлагане на оферти, свързани с активностите по продукти, към аптеките в дадения регион.
 4. Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения.
 5. Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион.
 6. Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания

 • Добри комуникативни и презентационни умения;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка и опит поне 2 години;
 • Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
 • Компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, PowerPoint; Intеrnеt;
 • Опит на позиция: Търговски представител.

Предложението

 • Работа в международна компания с млад и амбициозен екип;
 • Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
 • Служебен автомобил и мобилен телефон;
 • Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително месечно, тримесечно и годишно бонифициране, обвързано с постигнатите резултати;
 • Дългосрочна заетост;
 • Възможности за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: 12.03.2023 г.