Търговски представител за Аптечен пазар

Задължения и отговорности

 1. Посещения на аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията.
 2. Организиране на регионални срещи с фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации.
 3. Предлагане на оферти, свързани с активностите по продукти, към аптеките в дадения регион.
 4. Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион.
 5. Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.
 6. Ежедневно осъществява пряка комуникация със собственици/ фармацевти на аптеки и дрогерии.

Изисквания

 • Отлични търговски, презентационни и комуникативни умения;
 • Динамична, отговорна и организирана личност, ориентирана към постигането на резултати;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка категория В /активен шофьор/;
 • Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
 • Компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
 • Опит на позиция: Търговски представител.

Предложението

 • Работа в компания с млад и амбициозен екип;
 • Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и таблет;
 • Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително месечно бонифициране, обвързано с постигнатите резултати;
 • Дългосрочна заетост;
 • Възможности за кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо;
 • Референции.