Търговски представител – Химик, Корпоративни клиенти

Задължения и отговорности

 1. Задържане, обслужване и консултиране на съществуващите корпоративни клиенти.
 2. Намиране и проучване на потенциални корпоративни клиенти, провеждане на преговори и установяване на устойчиви партньорства за продажба.
 3. Подписване на краткосрочни и дългосрочни договори с частни фирми, организации, държавни и общински институции.
 4. игурно изпълнение на договорите и разширяване на гамата от предлагани продукти за клиентите.
 5. Водене на маркетингови проучвания и анализи.

Изисквания

 • Химическо образование;
 • Опит като търговски представител и във обслужването на корпоративни клиенти и провеждане на успешни преговори;
 • Отлични комуникационни и преговорни умения;
 • Способност за работа в екип.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонуси в зависимост от постигнатите резултати;
 • Възможности за кариерно развитие в динамична и иновативна компания;
 • Обучения и подкрепа за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7177612