Търговски представител – Химически сектор

Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш партньор – водеща компания в сектора на химически продукти за третиране на повърхности, лепила и бои, търсим отговорен и мотивиран служител, който да се присъедини към техния екип на позиция: Търговски Представител – Химически сектор.

Задължения и отговорности
 • Изграждане и поддържане на трайни отношения със съществуващи и нови бизнес клиенти;
 • Консултиране на клиентите за качествата и особеностите на предлаганите продукти;
 • Непрекъснато запознаване с новите технологии;
 • Информиране на клиентите за техническите характеристики и особеностите на предлаганите продукти;
 • Следене изпълнението и реализацията на проекти.

Изисквания
 • Завършено образование в сферата на Химия или Техника 
 • Професионален опит като търговец в Химическия сектор е голямо предимство
 • Опит в комуникация с бизнес клиенти;
 • Работно ниво на англ. език – писмен, говорим;
 • Търговски усет и желание за дългосрочно развитие;
 • Проактивна личност с умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка.

Предложението
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонусна схема;
 • Възможност за кариерно развитие във водеща компания в химическия сектор; 
 • Възможност за развитие в сплотен екип от професионалисти;
 • Служебен автомобил с безлимитно ползване; 
 • Възможност за ползване Home office.

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.