Задължения и отговорности

Изисквания

  • Висше образование: Биология, Биотехнологии, Молекулярна биология, Химия – степен “бакалавър” или “магистър”;
  • Предимство – опит в областта на клетъчното култивиране, имунология, рекомбинантни ДНК технологии, молекулярни техники;
  • Задължително владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност;
  • Шофьорска книжка;
  • Възможност за пътуване в страната и чужбина.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография на английски език;
  • Мотивационно писмо на английски език;
  • Актуална снимка.