Търговец за строителни и индустриални продукти

Изисквания

 • Средно или висше образование с химическа или техническа насоченост;
 • Професионален опит на търговска позиция / предимство /;
 • Комуникативност, умение за презентиране и водене на търговски преговори, умение за работа с клиенти, инициативност, отговорност, лоялност;
 • Познаване на спецификите на пазара / предимство /;
 • Шофьорска книжка и възможност за пътуване в определения район.

Задължения и отговорности

 1. Развитие на клиентската мрежа на компанията в региона.
 2. Презентиране на продуктите на фирмата и водене на търговски преговори с потенциални клиенти.
 3. Поддържане контакт и дългосрочни взаимоотношения с клиентите на фирмата.
 4. Комуникация с дистрибутори на компанията.
 5. Обслужване на клиенти и от офис и склад, както и помощ в организацията на приемане и предаване на стока към офиса.
 6. Издаване на документи от фирмения софтуер /ERP програма/ за продажба и движение на материалите, както и съставяне на системни доклади, чрез търговски софтуер за срещи и посещения при клиенти.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение, допълнителна бонусна система;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Фирмени обучения – продуктови и търговски;
 • Работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография