Заместник-ръководител отдел „Контрол на качеството“

Холсим България АД е част от Групата Холсим – глобален лидер в сектора на строителни материали, със 70 000 служители в целия свят, заети в 4 бизнес сегмента – Цимент, Инертни материали, Бетон и Продукти и решения. В момента компанията търси да назначи заместник-ръководител на отдел “Контрол на качеството”. Месторабота: с. Бели извор, обл. Враца …

Заместник-ръководител отдел „Контрол на качеството“ Read More »