Заместник-ръководител на направление „Контрол на качеството“

Холсим България АД е част от Групата Холсим – глобален лидер в сектора на строителни материали, със 70 000 служители в целия свят, заети в 4 бизнес сегмента – Цимент, Инертни материали, Бетон и Продукти и решения. В момента компанията търси да назначи заместник-ръководител на направление “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Контрол върху изпълнението …

Заместник-ръководител на направление „Контрол на качеството“ Read More »