учител

Учител по физика и химия

142 ОУ “Веселин Ханчев” търси да назначи Учител по физика и химия. Изисквания за длъжността учител по физика и химия в прогимназиален етап Образователна степен: бакалавър или магистър по специалността; Учителска правоспособност; Опит по специалността – 3 години; Умения за работа в екип и с деца. Необходими документи за кандидатстване Актуална автобиография Ако проявявате интерес …

Учител по физика и химия Read More »

Учител по физика и химия на половин щат

Фирма „Образователни технологии“ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните сфери на дейност са: създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти; обучение на седмокласници, зрелостници …

Учител по физика и химия на половин щат Read More »

Учител по Човек и природа за 5 и 6 клас и химия, биология и физика за 7 клас

Твърдение 1: Не всяко дете има потенциал.Твърдение 2: Креативните методи и развитието на талантите пречат на академичните резултати.Твърдение 3: Преподаването няма нищо общо с възпитанието.Твърдение 4: Учителят е един от най-важните фактори за любовта на децата към ученето.Твърдение 5: Училището може да стане любимото място на всяко дете.Твърдение 6: Пространството има голямо значение за учебния …

Учител по Човек и природа за 5 и 6 клас и химия, биология и физика за 7 клас Read More »

Учител природни науки в прогимназиален етап на прогресивно училище

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие? Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище? Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти. Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот. Чрез истински примери в научните приложения, …

Учител природни науки в прогимназиален етап на прогресивно училище Read More »

Учител по Химия и Биология

Онлайн платформа, подготвяща кандидат-студенти по химия и биология търси да назначи преподаватели, които имат опит по един от двата предмета. Имаме изготвена програма, по която искаме да създадем обучителни материали под формата на текстови и аудио записи. Какво търсим? Изготвяне на учебни материали (разработване на теми, тестове и т.н.); Участие в усъвършенстването на учебни материали …

Учител по Химия и Биология Read More »

Асистент учител в катедра “Науки” с английски език

ЧСУ „Свети Георги” съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави високо конкурентно международно образование на своите ученици. Във връзка с разрастването на организацията, увеличаване броя на децата в училището и формиране на нови класове търсим: АСИСТЕНТ УЧИТЕЛ В КАТЕДРА „НАУКИ“ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Изисквания Висше образование – образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или …

Асистент учител в катедра “Науки” с английски език Read More »

Преподавател Химия и Човекът и природата

Историята на ЧОУ ”Томас Едисън” започва от позабравената 1998 г. Изобретателят Томас Едисън е бил популярен със своето умение да се обгражда с най-талантливите и най-добрите учени от своето време. По примера на своя патрон продължаваме мисията и търсим нови учители–новатори . ЧОУ ”Томас Едисън” е в списъка на топ 10 частни училища в София, …

Преподавател Химия и Човекът и природата Read More »

Учител по човек и природа, химия и биология – лектор

Вие сте учител по науки (човекът и природата, биология, химия) и търсите ново място и възможност да работите в екип, обединен от идеята, че: учебният процес може да е радостен и вдъхновяващ; връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение; човешкият мозък има неограничени възможности. Това са основите …

Учител по човек и природа, химия и биология – лектор Read More »

Lab Technician / Лаборант

British School of Sofia is the only school in Bulgaria that follows the British National Curriculum. It is accredited by Cambridge International Examinations as a Cambridge Primary and Secondary 1 School and by the Council of British International Schools (COBIS). The school curriculum also includes International Primary Curriculum (IPC), Jolly Phonics, Habits of Mind and Thinking …

Lab Technician / Лаборант Read More »

Преподавател по природни науки

ЧСУ “Константин-Кирил Философ” търси да назначи квалифициран преподавател по природни науки. Задължения и отговорности Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете. Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес. Участва в реализирането на дейности …

Преподавател по природни науки Read More »