Старши експерт

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“ Професионален опит – 1 година; Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel); Отлични комуникативни умения; Отлични …

Старши експерт Read More »

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите ” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Основна цел на длъжността: Анализ информационните карти за физико-химичен анализ на отпадъчни води и утайки от обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. Задължения и отговорности Участие във …

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите” Read More »