РЗИ

Инспектор

На основание чл.10а, ал.2 от Закон за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-15-08-13/31.07.2023 г. на Директор РЗИ-Ловеч, Регионална здравна инспекция – гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР в Дирекция „Общестевно здраве“ при РЗИ – гр. Ловеч Кратко описание на длъжността Контрол на обектите с …

Инспектор Read More »

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи Старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“; Професионален опит – 1 година; Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel); Отлични комуникативни умения; Отлични …

Старши експерт Read More »