Специалист, Контрол на изходни материали

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Контрол на изходни материали към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности • Дейности при работа и валидиране на методи за изпитване на изходни и крайни продукти;• Изпитвания на продукти за стабилност;• Изготвяне на доклади;• Ежедневно документиране на извършената работа;• Изготвяне и актуализиране …

Специалист, Контрол на изходни материали Read More »