Радиохимия

Химик

НЦРРЗ търси да назначи специалист на пълен работен ден (7 часа) в лаборатория „Индивидуален дозиметричен контрол“. Описание на дейността Контрол на индивидуална еквивалентна доза. Лабораторна дейност. Обработка на данни. Изготвяне на документи. Научно-изследователска дейност. Изисквания Висше образование – Химик (специализации „Радиохимия“, „Ядрена химия“); степен бакалавър или по-висока; Компютърна грамотност; Познаване на стандартите за управление на …

Химик Read More »

Радиохимик/Химик

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница “Дева Мария” и разширяване дейността, се обявяваме конкурс за: “Радиохимик“– 1 щатна бройка – 5000 лв. бруто. Задължения и отговорности Да контролира приемането на радиофармацевтиците (РФ) от доставящата ги организация, като проверява съпровождащата РФ документация, етикетировките, цялостта на опаковките, доставени в Отделението по нуклеарна медицина. Да …

Радиохимик/Химик Read More »

Химик

„Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Той организира, ръководи и контролира всички дейности в онкологичната помощ на територията на определена му чрез Национална здравна карта. Осъществява комплексно лечение за областите Шумен …

Химик Read More »

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи Старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“; Професионален опит – 1 година; Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel); Отлични комуникативни умения; Отлични …

Старши експерт Read More »