производство

ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ветпром АД е част от фармацевтична група ДАНСОН, водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP). Ветпром търси да назначи “ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ” към отдел “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Създава …

ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ Read More »

Контрольор по качеството

„Балканфарма-Разград“ АД, част от Антибиотик-Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Фармацевтичният завод на компанията азполага с  мощности за производство на следните лекарствени форми: капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми, полутвърди форми/кремове и унгвенти за кожно и очно приложение/. Заводът притежава необходимите лицензи за производство и сертификати …

Контрольор по качеството Read More »

Лаборант

Основен предмет на дейност на Момина крепост АД – гр. Велико Търново е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство и търговия на: бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, а също така други търговски операции, включително реекспорт. В момента компанията търси да …

Лаборант Read More »

Специалист качествени измервания (Строителни материали)

Adecco Bulgaria Ltd. търси за свой клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения и покрития в строителството, Специалист качествени измервания и контрол, който да извършва инспекции на входящи суровини и изпитване на готовите продукти. Задължения и отговорности Вземане на проби от суровини, готови продукти и материали и качествено извършване на тестове в съответствие с …

Специалист качествени измервания (Строителни материали) Read More »

Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата …

Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството Read More »

Химик-аналитик в отдел „Изследване и Развитие” (R&D)

ДАНСОН е търговска компания, част от международна група специализирана в производство, маркетинг и продажби на лекарствени продукти, хранителни добавки и козметични продукти. Компанията притежава два фармацевтични завода – Ветпром АД в България и Danapha JSC във Виетнам, с портфолио от регистрирани в България продукти, включващо повече от 100 лекарства, козметични продукти, хранителни добавки, както и …

Химик-аналитик в отдел „Изследване и Развитие” (R&D) Read More »

Експерт здраве, безопасност и околна среда

Санмина България ЕООД е водещ доставчик на интегрирани производствени решения, обслужващи най-бързо развиващите се сегменти от глобалния пазар на услуги за производство на електроника (EMS). Призната за технологичен лидер, Sanmina предоставя цялостни производствени решения, предоставяйки превъзходно качество и поддръжка на оригиналното оборудване. Производители предимно в комуникационните мрежи, отбраната и космонавтиката, промишлеността и полупроводни системи, медицински, …

Експерт здраве, безопасност и околна среда Read More »

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ЦИМЕНТОВО ПРОИЗВОДСТВО

Холсим България АД е част от световния лидер в сферата на строителни материали и иновативните решения за строителството – „Холсим“ Лтд. (Holcim Ltd.) – с предприятия в около 70 държави на всички континенти. Като глобален лидер в иновативните и устойчиви решения за строителството, Холсим допринася за изграждане на по-зелени градове, по-интелигентна инфраструктура и по-добър жизнен …

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ЦИМЕНТОВО ПРОИЗВОДСТВО Read More »

АПАРАТЧИК СОДИ

Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи АПАРАТЧИК СОДИ. Задължения и отговорности Извършва периодичен обход на инсталациите и оглед на оборудването. Следи за нормалната работа и изправността на поверените му инсталации и оборудване. Извършва подгрев на апарати и …

АПАРАТЧИК СОДИ Read More »

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВО

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, част от “Heidelberg Materials” е най-големият производител и износител на цимент в България, с водеща позиция на вътрешния пазар.Във връзка с развитието на бизнес стратегията си, компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВО. Задължения и отговорности Периодично приемане, обработка, подготовка на проби за физични и химични анализи от суровини и горива, полупродукти (суровинна …

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВО Read More »