Постдокторанти

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ Изисквания за допустимост Кандидати могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните изисквания на БАН за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални …

Постдокторанти Read More »