Осигуряване на качеството

Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването

Софарма АД е най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие. Компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат за позицията “Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването”. Задължения и отговорности Извършва дейности, свързани с процесите по валидиране на почистването на производствено …

Специалист Осигуряване на качеството – валидиране на почистването Read More »

Специалист Осигуряване на качеството в производството (ОК) и Планиране на ресурси (ПР)

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания, която в продължение на почти 30 години едоверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. ХИМАКС ФАРМА гарантира безопасността на пациентите по отношение на продуктите, като използва модерни технологии и системи, и високи стандарти на добра производствена практика (GMP). В момента компанията търси да назначи …

Специалист Осигуряване на качеството в производството (ОК) и Планиране на ресурси (ПР) Read More »

Инженер Осигуряване на качеството – валидиране на оборудването в производството

Софарма АД търси да назначи Инженер Осигуряване на качеството – валидиране на оборудването в производството за Направление „Осигуряване на качеството“. Задължения и отговорности Изготвя квалификационна документация за възложените дейности по квалификация/ реквалификация/ калибриране на оборудване и системи и оформяне на резултати и заключителни доклади от изпитанията. Разработва стандартни оперативни процедури / работни инструкции, свързани с …

Инженер Осигуряване на качеството – валидиране на оборудването в производството Read More »

Специалист Осигуряване на качеството – външни одити

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал. Компанията търси да назначи …

Специалист Осигуряване на качеството – външни одити Read More »

Специалист Осигуряване на качеството

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, фармацевтична компания с дългогодишен опит в производство на модерни терапевтични решения и комплексни генерици, търси да назначи: Специалист Осигуряване на качеството Задължения и отговорности Участва в създаване и актуализиране на документи от Системата по Осигуряване на качеството – стандартни оперативни процедури, инструкции за производство, партидни досиета, формуляри за записи и др. …

Специалист Осигуряване на качеството Read More »