Осигуряване на качеството

Специалист Осигуряване на качеството – външни одити

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал. Компанията търси да назначи …

Специалист Осигуряване на качеството – външни одити Read More »

Специалист Осигуряване на качеството

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, фармацевтична компания с дългогодишен опит в производство на модерни терапевтични решения и комплексни генерици, търси да назначи: Специалист Осигуряване на качеството Задължения и отговорности Участва в създаване и актуализиране на документи от Системата по Осигуряване на качеството – стандартни оперативни процедури, инструкции за производство, партидни досиета, формуляри за записи и др. …

Специалист Осигуряване на качеството Read More »