околна среда

Главен експерт “Околна среда”

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОКОЛНА СРЕДА”. Изисквания за заемане на длъжността Образовaние – висше, степен бакалавър; Професионална област: Технически науки, природни науки; Професионално направление – химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, биологически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда и други свързани със спецификата на …

Главен експерт “Околна среда” Read More »

Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК обявява конкурс за длъжността: „младши експерт“ в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ – 1 щатна бройка. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Минимални изисквания: образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“, професионален …

Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“ Read More »

Главен експерт “Околна среда”

ОБЩИНА ЛОВЕЧобявява вакантна длъжност Гл. експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ Изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, степен бакалавър; Професионална област: Технически науки, природни науки; Професионално направление – химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, биологически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда и други свързани …

Главен експерт “Околна среда” Read More »

ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси да назначи към отдела за сертификационни услуги в офис София служител за длъжността: ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС). Описание на длъжността: Участие в/провеждане на сертификационни …

ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001 Read More »

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Eвропа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен …

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU Read More »

Специалист Околна среда

Линамар Лайт Металс Русе ЕООД e част от канадската корпорация Линамар и е специализирана в производството на сложни алуминиеви компоненти, предназначени за автомобилната индустрия в световен мащаб. За завода си в гр. Русе, компанията търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността “Специалист Околна среда”. Задължения и отговорности Развива и поддържа системите за управление на околната среда. …

Специалист Околна среда Read More »