научна работа

ЕКСПЕРТ – ХИМИК

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Институтът е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. В момента ИЗК “Марица”, гр. Пловдив търси да назначи ЕКСПЕРТ-ХИМИК. Основни длъжностни задължения Експериментална работа, залагане и …

ЕКСПЕРТ – ХИМИК Read More »

Отворена позиция за докторант в сфера: Разработване на строителни материали. Приложна минералогия. Направление 4.4 Науки за Земята

Институт по Минералогия и Кристалография към БАН обявява конкурс за докторант в направление 4.4 Науки за Земята. Предложението Стипендия и гъвкаво работно време; Научно-изследователска работа в перспективна сфера с модерна апаратура; Участие в проекти и международно сътрудничество; Кариерно развитие. Изисквания Магистър в сферата на технически науки; Стремеж към познание и отдаденост. Краен срок за подаване …

Отворена позиция за докторант в сфера: Разработване на строителни материали. Приложна минералогия. Направление 4.4 Науки за Земята Read More »

PhD in Sorbonne University, Paris

Университет Париж-IV: Пари-Сорбон (Paris-Sorbonne University) обявява конкурс за докторантура на тема: Enhancing Biofuel Potential: Advanced Characterization of Lipids from Algal Biomass Using Artificial Intelligence. Търсят се международни кандидати със завършена магистратура по химия или физика, с познания по програмиране с Pyton. Познания по machine learning са плюс, но не задължителни. Крайният срок за кандидатстване е …

PhD in Sorbonne University, Paris Read More »

Изследователи категория R1, R2 и R3

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, Института по полимери към БАН търси да назначи: Изследовател категория R1: Магистърска степен в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии …

Изследователи категория R1, R2 и R3 Read More »