Микробиолог

Микробиолог

Момина крепост АД – гр. Велико Търново търси да назначи специалист на длъжност “Микробиолог” за извършване на химични и микробиологични изследвания. Задължения и отговорности Ръководи и организира лабораторната дейност . Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване изискванията на внедрената Система за управление на качеството – СУК. Създава и поддържа база данни с …

Микробиолог Read More »

Микробиолог

Създадена през 1999 год., Релина ЕООД е утвърден производител на козметични продукти, суровини за козметичната промишленост, хранителни добавки, хотелски консумативи и бебешка козметика. В момента компанията търси да назначи МИКРОБИОЛОГ. Задължения и отговорности Пряко отговаря за качеството на произвежданите продукти. Отговаря за достоверността на резултатите при извършваните в лабораторията изпитвания. Упражняване на контрол върху качеството …

Микробиолог Read More »

Микробиолог

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.„БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарно-медицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, …

Микробиолог Read More »