медицинска лаборатория

ОТГОВОРНИК ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД търси да назначи Отговорник Осигуряване на качеството. Задължения и отговорности Поддържа системата за управление на качеството на компанията в съответствие с действащите разпоредби, включително разработване, внедряване и поддържане на програма за обучение по принципите и рамката на QMS. Пише и преглежда СОП, работни инструкции и формуляри. Подбор на подходящ …

ОТГОВОРНИК ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО Read More »

Биолог, Химик в медицинска лаборатория

СМДЛ РАМУС ООД търси да назначи специалист на длъжността: Биолог, Химик в медицинска лаборатория. Задължения и отговорности Работа в клинична лаборатория включваща обработка на биологичен материал. Провеждане на хематологични, биохимични тестове, хормони, туморни маркери, серологични маркери за инфекциозни заболявания. Изисквания Подходящо образование; Добра компютърна грамотност; Способност за работа в екип и под напрежение в динамична …

Биолог, Химик в медицинска лаборатория Read More »

Медицински специалисти

Медицинска Лаборатория „СЕВАМЕД“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. Звено за работа – клинична лаборатория, манипулационна. Задължения и отговорности Участва пълноценно в диагностичния процес, съобразно квалификацията си. Взема капилярна и венозна кръв за извършване на клинично-лабораторни анализи. Извършва клинично-лабораторни анализи мануално или автоматизирано. Изчислява и нанася резултатите от дейността си в съответните лабораторни журнали; следи за …

Медицински специалисти Read More »