Химик-аналитик

„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с предмет на дейност лабораторни анализи на компонентите на околната среда, обявява свободна позиция за „Химик-аналитик“. Задължения и отговорности Провежда изпитвания на води, почви и отпадъци. Разработва и внедрява методи. Осигурява и поддържа нормалното функциониране на лабораторните апарати. Изготвя и поддържа необходимата документация по ISO 17025. Работи със специализиран лабораторен софтуер. Изисквания Отговорна, …

Химик-аналитик Read More »