Лаборант

Лаборант – химик в модерно производствено предприятие

Пал Рекрютмънт търси да назначи за свой клиент – модерно производствено предприятие, лидер в дистрибуцията и производството на етилов алкохол и спирт, Лаборант – химик. Изисквания Образование: завършено висше образование – бакалавър или магистър; Английски език – писмено и говоримо; Професионален опит като Лаборант и умения за работа с Газхроматограф; Стаж в акредитирана лаборатория се …

Лаборант – химик в модерно производствено предприятие Read More »

Лаборант в производствена лаборатория

ЕКОН 91 ООД е производител на лаково-бояджийски материали. Фирмата търси да назначи лаборант за производствената си лаборатория. Задължения и отговорности Окачествяване съгласно технически спецификации и стандарти на междинни и крайни показатели на продукцията – смоли, бои, лакове. Извършва дейности, свързани с химичните процеси в производството. Следване на инструкциите за безопасна работа, както и спазване на …

Лаборант в производствена лаборатория Read More »

Лабораторен специалист – пробовземане

Като част от групата на Веолия, “Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS. С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме ново свободно работно място за …

Лабораторен специалист – пробовземане Read More »

Лаборант

Ремонтно предприятие “Атоменергоремонт” АД  е създадено през 1974г. с предмет на дейност – ремонт на оборудването на “АЕЦ – Козлодуй”.  Атоменергоремонт” АД разполага с производствена база на площадката на “АЕЦ Козлодуй” с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти. Основните дейности, които Дружеството извършва са ремонт и възстановяване на турбинно, …

Лаборант Read More »

Лаборант в цех Багрилен

От малка работилница за багрене, основана през 1926 година, през годините и чрез големи инвестиции в развитието, “Наталия” се превръща във фабрика за производство на трикотажни платове и облекла. От 1997 година, “Наталия” АД е част от структурата на “Холдинг Загора”. Понастоящем е единствената трикотажна фабрика в България със затворен цикъл на производство. В момента …

Лаборант в цех Багрилен Read More »

Лаборант в кабелно производство

Фирма “М Кабел” ООД е с основна дейност производство на кабели и проводници, позиционирана на територията на “Промет стийл”, с. Дебелт, обл. Бургас. Въз връзка с разширяването на капацитета на производството, Изпитвателна лаборатория при фирма “М Кабел” търси да назначи – Лаборант.  Задължения и отговорности Да извършва физически, физико-механически, химически и електрически изпитвания на материалите, полуфабрикатите и …

Лаборант в кабелно производство Read More »

Лаборант

Топлофикация – ВТ АД е дружество, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия. Във връзка с увеличаване обема на работа с цел модернизиране на цялостната производствена дейност, Дружеството има необходимост от нови мотивирани специалисти в сферата на химико-лабораторните изследвания и търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист …

Лаборант Read More »

Лаборант химик

Насекомо използва невероятните биологични способности на насекомите да превръщат органични отпадъци в храна за животни. По този начин компанията прави света по-ефективен и устойчив. Насекомо помага на планетата ни като намалява хранителните отпадъци, емисиите на вредни газове, както и изразходването на вече оскъдни природни ресурси като вода, обработваема земя и дива риба в моретата ни.Компанията …

Лаборант химик Read More »

Лаборант – отговорник GMP

Кемкос ЕООД е българска компания ориентирана в производството на козметични и почистващи продукти. Основната визия на компанията е да произвежда продукти с отлично и постояно качество на достъпни цени за потребителите. В тази връзка компанията търси да назначи Лаборант – отговорник GMP. Задължения и отговорности Входящ контрол на суровини. Анализ на проби от произвежданите полуфабрикати …

Лаборант – отговорник GMP Read More »

Лаборант

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип мотивиран професионалист на позицията “Лаборант”. Задължения и отговорности Изпитва материали, продукти и проби за стабилност по утвърдени спецификации. Участва в анализа на проби за валидиране производствените процеси и валидиране на почистване Участва при трансфер на методи за анализ. Отговаря за своевременното калибриране на лабораторната техника. Изисквания Средно …

Лаборант Read More »