Лаборант

Лаборант

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД е лидер в производството и продажбите на моторни и индустриални маслa на българския пазар, компания, работеща в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка.За екипа на Изпитвателна Лаборатория за Нефтопродукти, Завод за смазочни масла – град Русе, бул. “Трети март” № 46, компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ. …

Лаборант Read More »

Лаборант – Микробиолог

Фирма “Димитър Маджаров-2” ЕООД – производител на млечни и месни продукти търси дa назначи лаборант за Млекопреработвателно си предприятие в гр. Стамболийски. Задължения и отговорности Извършва физикохимичен, микробиологичен и органолептичен анализ и контрол на входящите суровини и материали, междинни продукти и готови продукти за млечната промишленост. Подготвя реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в …

Лаборант – Микробиолог Read More »

Лаборант на смени

Оргахим АД, една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти, търси да назначи Лаборант на смени в Лаборатория “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Извършва входящ, текущ и краен качествен контрол по време на всички технологични операции на …

Лаборант на смени Read More »

Лаборант

Фирма НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД e основана в гр. Шумен и е специализирaна в производството и търговията на изделия ползващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда: бойлери, слънчеви колектори, буферни съдове, термопомпи и фотоволтаични панели с търговска марка SUNSYSTEM и котли, горелки и камини на биомаса с търговска марка BURNiT.Екипът е съставен от …

Лаборант Read More »

Лаборант

„Идеал Стандарт – Видима“ АД търси да назначи ЛАБОРАНТ към дейност „Покрития“, завод за производство на санитарна арматура. Задължения и отговорности Извършва химически анализи на електролитите и отпадните води към Галваничните процеси по утвърдени методики. Тества готовата продукция съгласно утвърдените вътрешни и външни стандарти. Участва при приготвянето и съхранение на работните разтвори, реактиви и депониране …

Лаборант Read More »

Лаборант в пътна лаборатория

ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД е фирма, оперираща в областта на пътно строителство, изграждане и рехабилитация на пътища. В момента фирмата търси да назначи на постоянен трудов договор ЛАБОРАНТ В ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ за работа в лаборатория и на пътно-строителни обекти. Изисквания Строително образование – Средно – специално (Строителен техникум) или спец. “Химия”; Професионален опит – предимство; Компютърни …

Лаборант в пътна лаборатория Read More »

Лаборант

Катаржина Винеярдс ЕООД е водеща компания в областта на производтвото и дистрибуцията на висококачествени вина и спиртни напитки за българския и международен пазар. Компанията работи със собствен търговски екип и дистрибутори в цялата страна. В момента компанията търси да назначи Лаборант на постоянна работа. Изисквания Опит в дадената сфера. Да извършва химически изследвания, анализи и …

Лаборант Read More »

Лаборант и пробовземач (в Микробиологична лаборатория)

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикaменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата …

Лаборант и пробовземач (в Микробиологична лаборатория) Read More »

Лаборант – Химик

Като част от група от компании, Фиделитас ЕООД предлага на своите клиенти пълен пакет от услуги в областта на логистика, спедиция, контрол и сертификация на стоки, застрахователни оценки. Компанията оперира денонощно на територията на България и Румъния, включително всички Черноморски и Дунавски пристанища в региона, като всички дейности се контролиртат и управляват от единен клиентски …

Лаборант – Химик Read More »

Лаборант

“КТ Интернешънъл” ЕАД е лидер на пазара и традиционен производител на висококачествени тютюневи изделия. Във връзка с разширяване на дейността, фирмата търси да назначи ЛАБОРАНТ. Задължения и отговорности Извършва физични и химични изпитвания на основните материали, полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с изискванията на фирмените стандарти и техническите параметри. Извършва пробовземане на технически проби …

Лаборант Read More »