Контрол на качеството

Специалист “Качествен контрол”

Трейс Ипома АД е международна компания, част от Thrace Group S.A., специализирана в производство и продажба на пластмасови опаковки и гъвкави полипропиленови контейнери с приложение в различни промишлени браншове. Трейс Ипома е динамична, бързо развиваща се компания и в работата си използва иновативни съвременни технологии и оборудване, за да осигури качество, надеждност и сигурност за …

Специалист “Качествен контрол” Read More »

Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата …

Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството Read More »

Лаборант

Санитекс Пейпър Продуктс ООД е една от най-проспериращите компании за производство на тишу и тоалетна хартия в България. Построена е 2000 г. и е с най-съвременните технологии в тази област. В разбиранията на компанията са заложени отношението, грижата и отговорността към околната среда. Затова Санитекс е лидер в рециклирането и преработката на отпадъчна хартия. В …

Лаборант Read More »

Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата …

Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството Read More »

Главен специалист по Добра производствена практика (обучение)

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Главен специалист в отдел „Осигуряване на качеството“. Задължения и отговорности Организира и провежда обучение на персонала по Добри производствени практики (ДПП). Въвежда проведените обучения в информационна система. Поддържа актуални досиета за обученията. Поддържа библиотека с обучителни материали, нормативни документи и ръководства. Координира …

Главен специалист по Добра производствена практика (обучение) Read More »

Специалист “Осигуряване на качеството”

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие, търси да назначи мотивиран кандидат на позицията търси да назначи Специалист „Осигуряване на качеството“ за Направление „Осигуряване на качеството“. Задължения и отговорности Разработва и реализира всички аспекти, свързани с изграждането и прилагането на …

Специалист “Осигуряване на качеството” Read More »

Заместник ръководител лаборатория Качествен контрол

Адифарм ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията притежава модерен завод разположен на територията на гр. София, в който работи силен, опитен екип, мотивиран да постига високи резултати. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари. Към момента, компанията търси да назначи …

Заместник ръководител лаборатория Качествен контрол Read More »

Специалист Качество

ГРИППА АД е лидер в производството на опаковки за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия. Поради разширяване на производствената си дейност компанията търси да назначи Специалист Качество. Месторабота: Правец Основна цел на длъжността: гарантиране на качеството на продукта и производствения процес с цел максимално удовлетворение на клиентите. Задължения и отговорности Входящ контрол на качеството на суровини, материали. …

Специалист Качество Read More »

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Месторабота: София Задължения и отговорности Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандарта GMP. Разработва и валидира методи за анализ; Осъществява качествен и количествен анализ …

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти Read More »

Химик-аналитик

GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки. В момента компанията търси да назначи специалист на позицията Химик-аналитик. Химичната лаборатория е важна част от отдела за Контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. В нея се извършват анализи за съответствие на качеството на …

Химик-аналитик Read More »