Контрол на качеството

Лаборант на смени

Оргахим АД, една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти, търси да назначи Лаборант на смени в Лаборатория “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Извършва входящ, текущ и краен качествен контрол по време на всички технологични операции на …

Лаборант на смени Read More »

Специалист по качество

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист по качество към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности Организира и участва в дейностите за прилагане на изискванията за Добра производствена практика. Организира и провежда обучения по Добри практики. Организира и участва в дейностите по валидиране на оборудване и процеси. Осигурява изпълнението …

Специалист по качество Read More »

Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата …

Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството Read More »

Експерт качествени измервания

Агенция за подбор на персонал Adecco Bulgaria Ltd. търси да назначи за свой клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения, Експерт качествени измервания, който да извършва инспекции на входящи суровини и изпитване на готовите продукти. Задължения и отговорности Вземане на проби от суровини, готови продукти и материали и качествено извършване на тестове в съответствие …

Експерт качествени измервания Read More »

Окачествител в производството

“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров. 97% от продукцията се изнася в Европа, Северна Америка, Африка и Азия.  Производството на “Пластхим-Т” АД е фокусирано  в две основни направления – опаковъчни фолиа (Аксаково и …

Окачествител в производството Read More »

Окачествител в производството

“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров. 97% от продукцията се изнася в Европа, Северна Америка, Африка и Азия.  Производството на “Пластхим-Т” АД е фокусирано  в две основни направления – опаковъчни фолиа (Аксаково …

Окачествител в производството Read More »

Инженер “Осигуряване на качеството”

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал. Компанията търси да назначи …

Инженер “Осигуряване на качеството” Read More »

Отговорник по качество

Дунавлаб ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните. Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция “Отговорник по качество” в новоизградената акредитирана лаборатория “Дунавлаб” гр. Русе. Задължения и отговорности Ръководи, организира, осъществява текущ и последващ …

Отговорник по качество Read More »

Химик-аналитик в отдел Качествен контрол

Във връзка с нарастващото развитие на отдел Качествен контрол, Неофарм България търси да назначи Химик- аналитик за работа в Химична лаборатория. Задължения и отговорности Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на компанията. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химична лаборатория. Водене на технически записи …

Химик-аналитик в отдел Качествен контрол Read More »

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Задължения и отговорности Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандарта GMP. Разработва и валидира методи за анализ; Осъществява качествен и количествен анализ на насипни …

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти Read More »