Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Месторабота: София Задължения и отговорности Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандарта GMP; Разработва и валидира методи за анализ; Осъществява качествен и количествен анализ …

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти Read More »