Консултант по управление на химикали

“Национален Екологичен Институт” ООД извършва консултантски услуги и провежда обучения по теми, свързани с опазване на околната среда. Дружеството търси нов член в екипа на позиция “Консултант по управление на химикали” Консултантът може да помогне при проучване на пазара, разработване на продукти, оптимизиране на процеси, намаляване на разходите, съответствие с екологичните изисквания и други области. …

Консултант по управление на химикали Read More »