изпитвателна лаборатория

Химик – аналитик с познания по хроматография

Във връзка с постоянно нарастващото развитие на лабораторията, Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания. Задължения и отговорности Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на лабораторията. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химичните лаборатории на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ …

Химик – аналитик с познания по хроматография Read More »

Лабораторен специалист – класически методи

“Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS. С цел поддържане на високото качество на услугите, компанията обявява свободна позиция за длъжността: “Лабораторен специалист – класически методи” Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс …

Лабораторен специалист – класически методи Read More »

Ръководител Изпитвателна лаборатория

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД търси да назначи Ръководител Изпитвателна лаборатория. Задължения и отговорности Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в Изпитвателната лаборатория /ИЛ/. Ръководи и контролира цялостната дейност в ИЛ. Съставя план за пробовземане на проби от питейна вода /ПВ/ и следи за изпълнението му; Организира пробовземането на проби от ПВ ежедневно; Ръководи и …

Ръководител Изпитвателна лаборатория Read More »

Химик

АГВАЙЗЕР ООД – лаборатория за химични, физикохимични и агрохимични изпитвания ситуирана в гр. Пловдив, район “Източен”, търси да назначи служители на длъжност “Химик” с основна функция пробоподготовка и анализи на почви, минерални торове и органични торове. Кандидатите е необходимо да притежават висше или средно-специално химическо образование. Опитът в анализите на почви и торове е препоръчителен.Опитът …

Химик Read More »

Физикохимик лаборант

Национална лаборатория Бул Роза ООД е изпитвателна лаборатория за козметика и етерични масла. В момента търси да назначи специалист на позицията ФИЗИКОХИМИК ЛАБОРАНТ. Изисквания Образование – висше: Химия, Биохимия; Познания по работа със ААС, газова и течна хроматография; Компютърна грамотност; Владеене на английски език на работно ниво; Отговорна и прецизна личност. Предложението Работа в динамичен …

Физикохимик лаборант Read More »