Химик – аналитик с познания по хроматография

Във връзка с постоянно нарастващото развитие на лабораторията, Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания. Задължения и отговорности Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на лабораторията. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химичните лаборатории на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ …

Химик – аналитик с познания по хроматография Read More »