ИАОС

Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър; Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква; Правоотношение – служебно Предпочитана област на висше …

Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” Read More »

Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Общи минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: бакалавър; Ранг – IV младши или професионален опит – 3 години; Правоотношение – служебно; Предпочитана област на висше образование …

Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” Read More »