Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна, ХИМИК – газова/течна хроматография. Задължения и отговорности извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти Изисквания висше образование – химия или други …

Химик Read More »