Химик

Младши Химик

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Младши Химик. Задължения и отговорности Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика. Извършва химични и/или физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти. Отговорен е за правилното регистриране, съхранение и употреба на предоставените проби …

Младши Химик Read More »

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран професионалист за позиция ХИМИК. Задължения и отговорности Извършване на лабораторни анализи на почви, води, утайки, отпадъци и седименти. Документиране на анализите и издаване на протоколи. Изисквания …

Химик Read More »

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран професионалист за позиция ХИМИК. Задължения и отговорности Извършване на лабораторни анализи на почви, води, утайки, отпадъци и седименти. Документиране на анализите и издаване на протоколи. Изисквания …

Химик Read More »

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран професионалист за позиция ХИМИК. Задължения и отговорности Извършване на лабораторни анализи на почви, води, утайки, отпадъци и седименти. Документиране на анализите и издаване на протоколи. Изисквания …

Химик Read More »

ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност

СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД работи в сферата на създаване, производство и търговия със собствени козметични продукти. В момента компанията търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност. Задължения и отговорности Провежда лабораторни, полупромишлени и промишлени изпитания по задание от отдел “Продуктово развитие”с цел развитие на нови продукти и подобряване на съществуващите. …

ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност Read More »

Химик – изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки

ЛЕДЪРТЕКС ЕООД, с предмет на дейност контролно-измервателна и изпитвателна дейност на образци от текстил и кожа; механични изпитания и безразрушителен контрол; химически, технологичен, качествен анализ; контрол и проверка на потребителски стоки, търси да назначи Химик за изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки. Задължения и отговорности Прилага съвременни физични и химични методи за изпитване …

Химик – изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки Read More »

Химик, контрол на качеството

„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето разрастване, компанията търси да назначи мотивиран и ориентиран към резултатите професионалист на позиция: Химик, контрол на качеството. Задължения и отговорности Химични, физични и физико-химични изпитвания на …

Химик, контрол на качеството Read More »

Химик – ръководител екип

За свой клиент, международна производствена компания, EMPOWER BULGARIA LTD търси Химик – ръководител екип. Задължения и отговорности Организира и контролира работния процес. Следи за подготовката и експлоатацията на съораженията. Ръководи екип от хора. Отговаря за спазването на трудовата и технологичната дисциплина.  Изисквания Висше образование – специалност Неорганична химия; Английски език; Ръководни умения; Познания в технологията за …

Химик – ръководител екип Read More »

Химик в аналитична лаборатория

НИК Агро Сървис помага на земеделците да измерват, наблюдават, решават, планират и прилагат устойчиви практики с цел максимални резултати и оптимални разходи. Стартирала дейността си през 2009 година, компанията днес разполага с модерна акредитирана лаборатория, високо квалифицирани специалисти, най-ново поколение оборудване за химични анализи, експертен екип от агрономи, софтуерна платформа за сателитно наблюдение на земеделски …

Химик в аналитична лаборатория Read More »

Химик

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, водещ производител на стомана и широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили, представена на Балканите и на международните пазари вече 70 години, търси амбициозни кандидати за позицията: Химик. Задължения и отговорности Извършва химически анализи на суровините, материалите, готовата продукция, отпадните води и др., свързани с …

Химик Read More »