Химик

Старши Химик/Химик

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Старши Химик/Химик. Задължения и отговорности Осъществява изпитване на изходни материали и на междинни насипни и крайни продукти. Извършва проверка на данни от аналитични изпитвания. Изготвя и актуализира електронни методи и спецификации за работа със система за документиране на изпитвания SmartLab VelQuest / LabWare LIMS в съответствие с …

Старши Химик/Химик Read More »

Химик-лаборант-технолог

ЗММ-Сливен АД е компания, специализирана в проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, принадлежности и резервни части. В момента компанията търси да назначи: Химик-лаборант-технолог. Задължения и отговорности Осигурява химическите анализи и изследвания. Извършва контрол на технологията на производството и химически анализи. Прави опити извършва анализи за определяне химическия състав и …

Химик-лаборант-технолог Read More »

Химик

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД търси да назначи ХИМИК за работа в Клиничната лаборатория. Изисквания Висше образование с ОКС “Магистър” по химия; Добра компютърна грамотност; Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип; Владеенето на английски език се счита за предимство; Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство. Условия на труд Седем-часов работен …

Химик Read More »

Химик в аналитична лаборатория

Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория – Рамус ООД търси да назначи Химик в аналитична лаборатория. Задължения и отговорности Разработване/валидиране на методи за различни вещества. Количествено определяне в биологични матрици чрез LC-MS/MS, HPLC, AAS и съвременна аналитична апаратура. Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на аналита(ите). Оптимизиране на пробоподготовка на пробите (чрез твърда фаза/течно-течна екстракция и др.) Самостоятелна …

Химик в аналитична лаборатория Read More »

Експерт Химик

Създадена преди 98 години, днес АРОМА е водещ европейски производител на козметика с дългогодишни традиции в грижата за потребителите. Съвременното оборудване в производството и лабораториите ни, забележителните научни и човешки ресурси ни дават възможност да гарантираме стабилно качество, отговарящо на най-високите световни стандарти. За нуждите на дейността си, компанията търси Експерт Химик, който да е …

Експерт Химик Read More »

Специалист Химик /разработка нови продукти/

АРОМА е водещ европейски производител на козметика с дългогодишни традиции в грижата за потребителите. Съвременното оборудване в производството и лабораториите ни, забележителните научни и човешки ресурси ни дават възможност да гарантираме стабилно качество, отговарящо на най-високите световни стандарти. В момента компанията търси да назначи Специалист Химик, който да е част от екипите, разработващи нови продукти. Изисквания …

Специалист Химик /разработка нови продукти/ Read More »

Химик хроматографист

“СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда разтвори за калибриране на ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана в изработване на разтвори по …

Химик хроматографист Read More »

Специалист – изпитвател (Химик)

“Булгарконтрола” АД е международно призната организация в областите на оценяване на съответствието и стоковия контрол на широка гама от продукти, включително на оръжие, боеприпаси и стоки с възможна  двойна употреба, а като агент за аварийни огледи на карго и имущества обслужва български и международни застрахователи, включително и за уреждане на застрахователни претенции. Дружеството е кореспондент …

Специалист – изпитвател (Химик) Read More »

Химик

Interpharma Services Ltd., фирма, развиваща операциите си на европейските пазари, търси за лабораторията си в София химици, отговарящи на следните изисквания: Опит в областта на GMP и GLP;Опит в трансфер и валидиране на аналитични методи; Опит в работа с течен и газов хроматографи;Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на …

Химик Read More »

Инженер-химик или Химик в секция Стротелна химия и изолации

Научноизследователският строителен институт – НИСИ ЕООД развива научно-изследователска и иновационна дейност в следните области и направления: Направление “Бетони, стомани и конструкции“; Направление “Строителни материали и изолационни системи“; Направление “Проектиране, инженеринг и управление на проекти”. В НИСИ се извършва контролно-изпитвателната дейност за оценка на строителни материали, конструкции, изолации, временни съоръжения в строителството, технологично- и електрооборудване на …

Инженер-химик или Химик в секция Стротелна химия и изолации Read More »