Химик

Химик – Полимери

За свой клиент, компания, световен лидер в разработването, производството и продажбите на високотехнологични продукти, както и в обслужването на професионални клиенти от строителната индустрия и поддръжката, СиТийм ООД търси позитивен, мотивиран и отговорен човек за позицията: Химик – Полимери, Задължения и отговорности Извършва синтез на полимери, следвайки установените процедури. Участва в процесите по тестване на …

Химик – Полимери Read More »

Химик

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ търси да назначи Химик. Задължения и отговорности Подготвя аналитичната чaст на лабораторните упражнения за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация”. Участва в подготовката на учебни материали за упражненията по дисциплините „Органична химия, биохимия, микробиология“ и „Химия на околната среда”. Поддържа в изправност лабораторни апарати. Оказва техническа помощ на преподавателите …

Химик Read More »

Технолог – химик

“Апело България” ООД е фирма , която в основната си дейност е специaлизирана в боядисването на алуминиеви архитектурни профили. Компанията търси да назначи нови попълнения към екипа си на позицията – Технолог-химик. Задължения и отговорности Входящ контрол на суровини и материали нужни за производството. Проследяване на качеството на боядисаната продукция с подходящи за целта уреди. …

Технолог – химик Read More »

Инженер Химик

Групата заводи за горещо поцинковaне – ЗГП България АД, търси да назначи опитен специалист на длъжността “Химик”. Задължения и отговорности Контролиране на технологичните разтвори. Контролиране разходни норми на суровини и материали. Контролиране на всички дейности, които са свързани с разрешителното на дейността. Извършване на лабораторни анализи. Работа с документооборот свързан с комплексно разрешително. Изисквания Висше …

Инженер Химик Read More »

Лаборант – Химик

Като част от група от компании, Фиделитас ЕООД предлага на своите клиенти пълен пакет от услуги в областта на логистика, спедиция, контрол и сертификация на стоки, застрахователни оценки. Компанията оперира денонощно на територията на България и Румъния, включително всички Черноморски и Дунавски пристанища в региона, като всички дейности се контролиртат и управляват от единен клиентски …

Лаборант – Химик Read More »

Химик

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, водещ производител на стомана и широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили, представена на Балканите и на международните пазари вече 70 години, търси амбициозни кандидати за позицията: Химик. Задължения и отговорности Извършва химически анализи на суровините, материалите, готовата продукция, отпадните води и др., свързани с …

Химик Read More »

Химик – Ин-процес контрол лаборатория

За „Завод за твърди лекарствени форми“  гр. София, Софарма АД търси да назначи ХИМИК – ИН-ПРОЦЕС КОНТРОЛ ЛАБОРАТОРИЯ, Направление Качествен контрол. Задължения и отговорности Приемане на проби за анализи от контрольори КК производствени звена и регистриране в съответните дневници.  Взимане на проби за контрол и извършване на анализи на междинни продукти и почистване на оборудването …

Химик – Ин-процес контрол лаборатория Read More »

Старши Химик

За направление Качествен контрол, Софарма АД търси да назначи Старши Химик. Задължения и отговорности Спазване на изискванията на Добра лабораторна практика, Добра производствена практика и ISO/IEC 17025; Вземане на проби за контрол на междинни продукти и почистване на оборудването, съгласно утвърдени процедури и провежда съответните анализи, ако е необходимо; Освобождаване на междинния продукт от съответните …

Старши Химик Read More »

Химик – Лабораторен Анализатор

Агенция за подбор на персонал МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД търси за свой клиент мотивиран и надежден кандидат за позиция: Химик Лабораторен Анализатор. Задължения и отговорности Вземане на проби при различните етапи от производството. Изготвяне необходимата документация за извършените анализи. Стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност. Изпитване на постъпилите в отдел КЛК проби …

Химик – Лабораторен Анализатор Read More »

Младши Химик / Химик

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип МЛАДШИ ХИМИК / ХИМИК. Задължения и отговорности Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика. Извършва химични и/или физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти. Отговорен е за правилното регистриране, съхранение и употреба на …

Младши Химик / Химик Read More »