Химик-аналитик

Химик-аналитик

GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки. В момента компанията търси да назначи специалист на позицията Химик-аналитик. Химичната лаборатория е важна част от отдела за Контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. В нея се извършват анализи за съответствие на качеството на …

Химик-аналитик Read More »

Химик – аналитик

Агенция за подбор на персонал, DEKRA Arbeit Bulgaria EOOD, търси за свой клиент – лидер в производството на лекарства, хранителни добавки и козметика, Химик – аналитик. Задължения и отговорности Извършва дейности по контрол на качеството на суровини и опаковъчни материали; Провежда качествени и количествени физикохимични тестове; Планира и извършва работата си по поставените задачи възможно най-оптимално; …

Химик – аналитик Read More »

Химик – аналитик

Биовет АД – ЦУ Пещера, водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за домашни любимци и селскостопански животни, търси да назначи ХИМИК-АНАЛИТИК за лабораторията в Дирекция „Управление на качеството“. Изисквания Висше образование – бакалавър или магистър; Специалност – химия, медицина, фармация, фармакология, вирусология, имуноло-гия, био-физика или ветеринарна медицина; Много добра …

Химик – аналитик Read More »

Химик-аналитик

КЕНДИ ООД е водеща българска компания с дългогодишен опит в развитието, производството и реализацията на хранителни добавки. Притежава богато портфолио от запазени собствени марки. В момента компанията търси да назначи Химик-аналитик за производствената си база в Божурище. Задължения и отговорности Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове химически изследвания на суровини, готова продукция за …

Химик-аналитик Read More »

Аналитик – Химична лаборатория

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания, търси да назначи Анлитик – Химична лаборатория zа „Завод за твърди, полутвърди и течни лекарствени форми“ – с. Врабево. Задължения и отговорности Извършване на анализи, свързани с: междинния контрол на лекарствените форми; контрол на почистване на оборудване и съоръжения; идентичност на изходни суровини и материали, съгласно утвърдена документация …

Аналитик – Химична лаборатория Read More »

Химик-аналитик в отдел Качествен контрол

Неофарм България търси да назначи Химик- аналитик за работа в лабораториите на отдел Качествен контрол. Задължения и отговорности Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на Качеството на компанията. Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химична лаборатория и ин-процес контрол лаборатории. Водене на технически записи …

Химик-аналитик в отдел Качествен контрол Read More »

Химик-аналитик към R&D

Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания, с лидерска позиция на българския пазар за хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията, се предлага свободна позиция – Химик аналитик към R&D. Задължения и отговорности Анализ на: изходни суровини и материали; междинни / крайни лекарствени продукти. Разработване и оптимизиране на методи. Валидиране …

Химик-аналитик към R&D Read More »

Химик, физикохимия, радиационна безопасност

Аурубис България е високотехнологичен завод, иновативна и динамично развиваща се организация, с дългогодишна история и визия за бъдещето. За екипа на Аналитични лаборатории, компанията търси да назначи Химик, физикохимия, радиационна безопасност. Задължения и отговорности Грижи се за стриктното прилагане на правилата за радиационна безопасност в Аналитични лаборатории. Организира всички дейности и поддържа нормативна документация за работа с …

Химик, физикохимия, радиационна безопасност Read More »

Химик-аналитик в отдел „Изследване и Развитие” (R&D)

ДАНСОН е търговска компания, част от международна група специализирана в производство, маркетинг и продажби на лекарствени продукти, хранителни добавки и козметични продукти. Компанията притежава два фармацевтични завода – Ветпром АД в България и Danapha JSC във Виетнам, с портфолио от регистрирани в България продукти, включващо повече от 100 лекарства, козметични продукти, хранителни добавки, както и …

Химик-аналитик в отдел „Изследване и Развитие” (R&D) Read More »

Химик-аналитик

„Пехливанов-Инженеринг“ ООД извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки и експертизи. В момента компанията търси за лабораторията си в град София, ХИМИК-АНАЛИТИК – газова хроматография. Задължения и отговорности Извършване на химични анализи на води, почви и отпадъци. Изисквания Висше образование в областта на химията; Опит …

Химик-аналитик Read More »