Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Физико-химични покaзатели, остатъци и токсикология“ в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“ в Центъра за оценка на риска по хранителната верига; (ЦОРХВ). Минимални и специфични изисквания за заемане на …

Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ Read More »