Химик-аналитик

„Пехливанов-Инженеринг“ ООД извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки иекспертизи. В момента компанията търси за лабораторията си в град София, ХИМИК-АНАЛИТИК. Задължения и отговорности  Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби. Докладване на аналитичните резултати. Разработване и оптимизиране на методи. Водене на записи чрез …

Химик-аналитик Read More »