Главен специалист по Добра производствена практика (обучение)

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Главен специалист в отдел „Осигуряване на качеството“. Задължения и отговорности Организира и провежда обучение на персонала по Добри производствени практики (ДПП). Въвежда проведените обучения в информационна система. Поддържа актуални досиета за обученията. Поддържа библиотека с обучителни материали, нормативни документи и ръководства. Координира …

Главен специалист по Добра производствена практика (обучение) Read More »