Химик

Българска агенция по безопасност на храните – “Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол ЦЛХИК – София” търси да назначи служители (Химици). Кратко описание на длъжността Извършване на лабораторно-аналитична дейност, свързана с подготвяне на проби за анализ и работа с хроматографски системи. Изисквания Минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър, Химия Минимален професионален опит: не …

Химик Read More »