Аналитична химия

Химик в аналитична лаборатория

Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория – Рамус ООД търси да назначи Химик в аналитична лаборатория. Задължения и отговорности Извършване на количествен инструментален анaлиз на малки молекули в биологични матрици чрез LC-MS/MS, HPLC, AAS и друга аналитична апаратура. Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на аналита(ите). Извършване на подготовка на пробите (чрез твърдофазна/ течно-течна екстракция или друг подходящ …

Химик в аналитична лаборатория Read More »

Химик – за приготвяне и анализ на аналитични стандарти

СИ ПИ ЕЙ КЕМ – ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда Сертифицирани Референтни Материали, предназначени за ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и Сертифицирани Референтни Материали по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана …

Химик – за приготвяне и анализ на аналитични стандарти Read More »

Аналитик

За Аналитична лаборатория към Направление “Развойна дейност и регулаторно съответствие”, Софарма АД търси да назначи АНАЛИТИК. Задължения и отговорности Разработва и валидира актуални аналитични методи за окачествяване на изходни суровини и готови форми. Извършва физикохимични изпитвания на изходни суровини, материали и готови лекарствени форми, съгласно одобрени аналитични документации или текущи издания на фармакопеите. Извършва анализи …

Аналитик Read More »

Аналитик – Химична лаборатория

ФИТОФАРМА ЕООД е основана през 1998 година с цел да разработва и произвежда ефективни хранителни добавки в меки желатинови капсули. Управлението на ФИТОФАРМА ЕООД  и производствените помещения са локализирани в сграда, разположена в промишлената зона между град Троян и село Орешак. През 2021 година е пусната в експлоатация най-новата високотехнологична производствена мощност, която повиши капацитета на …

Аналитик – Химична лаборатория Read More »

Химик

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е …

Химик Read More »

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

“БИОВЕТ” АД е водещ европейски производител на активни субстанции, премикси и готови лекарствени средства за ветеринарната медицина, ензими и активни субстанции за хуманната медицина. Фирмата започва производствената си дейност през 1954 година. „БИОВЕТ“АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. В …

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ Read More »