КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД търси да назначи Супервайзор Бутилиране.

Задължения и отговорности

 1. Да ръководи всички процеси и дейности в отдел Бутилиране – планиране, контрол, стратегия, организация, бюджет и така да участваш в производството на може би най-добрата бира в света.
 2. Да организира и контролира производствената дейност в отдела, като спазва процедурата за управление на производството.
 3. Да проследява и анализира ключовите показатели на представянето на отдел Бутилиране и да предприема действия за тяхното подобрение и оптимизация, като активно предлага идеи и решения.
 4. Да изготвя работни инструкции, свързани с дейностите в отдела и безопасни условия на труд, спазвайки изискванията на интегрираната система.
 5. Да контролира прилагането на процедурите и изпълнението на работните инструкции съгласно интегрираната система за управление на качеството и околната среда, както и коректното попълване на изискваните документи.
 6. Да участва във вътрешни и външни одити (на доставчици) свързани със интегрираната система за управление на качеството и околната среда и Lean дейностите.
 7. Да осигурява ефективност на процесите в отдел Бутилиране (качество, разходи, капацитети) с фокус към подобряване и оптимизации.
 8. Да изготвя ежедневни, седмични и месечни справки.
 9. Въвеждане на данни и работа в SAP.
 10. Участие в месечните инвентаризации и изготвя първичната документация.
 11. Да планира, проектира и активно да участва в проекти свързани с въвеждане на ново оборудване и технологии във отдела (увеличаване на капацитета, оптимизации и проекти свързани с иновации).
 12. Да комуникира с външни доставчици – по отношение поддръжка на оборудването в отдела и доставката на материали в срок и по отношение на качествените показатели на суровините.
 13. Да изготвя работен график и контролира неговото изпълнение.
 14. Да управлява екип – обучение, поставяне на задачи и цели, оценка на представянето и мотивация.

Изисквания

 • Висше образование – Технология на пивото; Хранителни технологии; Химия; Инженерни специалности;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция;
 • Аналитични и организационни умения;
 • Екипна работа, прецизност и отговорност, комуникативност, Мотивиране и развитие на екипи;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Английски език.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Бонуси – годишен, за Великден и Коледа;
 • Ваучери за храна;
 • Добавка за транспорт;
 • Работно облекло 2 пъти в годината;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Работа на пълен работен ден в международна компания лидер на пазара;
 • Сигурно работно място, коректност и заплащане на изработеното време с точност;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Работа в задружен и мотивиран екип;
 • Карта за спорт на преференциална цена;
 • Допълнителни почивни дни за лични събития.

Краен срок за подаване на автобиография е 12/06/2024 г.