СУПЕРВАЙЗЪР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

За своя екип компанията търси да назначи: СУПЕРВАЙЗЪР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира целия технологичен процес в ПСОВ.
 2. Kоординира ежедневно дейността на дежурния персонал.
 3. Следи за нормалното протичане на технологичния процес, като в случай на отклонения – установява причините и предприема коригиращи действия.
 4. Съставя и води отчети за работата на ПСОВ.
 5. Следи за наличието на необходимите материали и заявява нови при нужда.
 6. Разработва и предлага мерки, проекти и действия за подобряване на процесите.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химичното инженерство;
 • Опит в управление на индустриални процеси;
 • Английски език на работно ниво;
 • Сходен предишен опит ще се счита за предимство.
 • Личностни качества:
  • системност, последователност и фокус върху детайлите;
  • сроактивност;
  • надеждност и отговорност;
  • гъвкавост и адаптивност;
  • умения за работа в екип;
  • готовност за обучение и желание за работа и развитие в индустриална среда.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Атрактивен пакет от социални придобивки;
 • Работа в динамична мултинационална среда;
 • Възможности за професионално и кариерно развитие;
 • Сигурност и стабилност в трудовите отношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография