Стажантска програма в направление Производство на целулоза и хартия

Mondi е водеща компания в световен мащаб в производството на хартия и опаковки, която предлага над 100.000 специално разработени иновативни решения, създадени да бъдат устойчиви по природа. В групата работят около 26.000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави. Производственото предприятие в гр. Стамболийски има повече от 60 години опит в производството на целулоза и хартия и предоставя възможности за млади специалисти и опитни професионалисти в различни инженерни направления, в сферата на безопасността при работа, логистиката, снабдяването и др.

Стажантска програма в Монди Стамболийски ЕАД

Развивайте
- Запознайте се на практика с бизнеса
- Придобийте ценни знания в областта на производството, енергетиката и икономиката от най-добрите професионалисти в бранша
- Докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа

Създавайте
- Присъединете се към нашите усилия да допринесем за по-добър свят
- Работете във високо технологична и дигитална работна среда
- Изградете професионална увереност и самочувствие, работейки по предизвикателни казуси

Вдъхновявайте
- Присъединете се към компания с динамична и подкрепяща култура
- Станете част от успешно взаимодействащ си екип в продължение на 2 месеца

Вашата специалност
Вие сте студент или наскоро завършил/а в една от следните специалности:
- Целулоза, хартия и опаковки
- Химично инженерство
- Професионално направление „Химически науки“
- Топлоенергетика
- Ядрена енергетика
- Топлотехника
- Електротехника
- Екология
- Технология на дървесината
- Други технологични специалности

Вашите умения
- Владеене на английски език
- Задълбочени теоретични познания по специалността
- Много добра компютърна грамотност
- Мотивация за изграждане на нови знания и умения

След успешна стажантска програма имате реални шансове за дългосрочно развитие в компанията в направление, отговарящо на Вашите професионални интереси и съобразено с бизнес нуждите на компанията.

Станете част от нашето бъдеще. Кандидатствайте сега за платената ни стажантска програма.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6066945