СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 2023/2024

Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски)

Study Scholarships – Master Studies (in German or English)

За докторанти и постдокторанти

(немски или английски) – Doctoral students, post-docs and young researchers (in German or English)

За университетски преподаватели и учени

(немски или английски) – University teachers and scientist (in German or English)