Стажант - Химик

„Евротест – Контрол“ ЕАД (ул. Бесарабия 108) търси Стажант за длъжност "Химик" в направление "Химични изследвания".

Изисквания:
1. Студент със завършен 3-ти курс в областта на Химия, Екология или Физика;
2. Компютърна грамотност;

Основни дейности, за които ще бъде проведено обучението по време на стажа:
- Въведение в инструменталните методи за анализ – ICP – AES. Приготвяне на калибрационни разтвори, разреждане на проби.
- Въведение в инструменталните методи за анализ – AАS.
- Запознаване с методите за анализ на водни, скални, рудни и почвени проби, прилагани в направление „Химични изследвания“.
- Подготовка на скални, рудни, почвени и проби от отпадъци за анализ.
- Определяне съдържанието на злато, мед и сребро в скални и проби от руда.
- Определяне съдържанието на живак във водни проби.

Стажът е платен и с продължителност от 3 или 6 месеца.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография и снимка.
Линк з акандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6011865