СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА СОФИЯ МЕД 2023

НАПРАВЛЕНИЯТА, В КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ СА:

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ:

КАТО НАШ СТАЖАНТ ЩЕ ПОЛУЧИШ:

Период на стажа: юли – септември, с възможност за продължаване, включително на непълен работен ден