Стажант в Търговско и офис направление

С цел подпомагане на дейността си се нуждаем от динамична, грамотна и мотивирана личност.

Задължения и отговорности

  1. Участва активно в дейността на фирмата.
  2. Подготвя първична документация, преводи, технически спецификации и друга литература.
  3. Обезпечава офиса с необходими материали и консумативи.
  4. Комуникира с доставчици на стоки и услуги.
  5. Въвежда в базата постъпили данни, нова информация, прави архиви на документи и поръчки.

Изисквания

Кандидатите могат да бъдат студенти трети, четвърти курс или да имат магистърска степен по специалност химия или биология. Да имат компютърна грамотност, да владеят английски език на работно ниво.

Предлагаме гъвкаво 4 часовo работно време, съобразено с индивидуалните възможности на кандидата.
Възможност за работа в млад и динамичен екип. Шанс за натрупване на опит и визия за бъдеща професионална реализация. Заплащане съобразено с изработените часове.