Във връзка с проект в Дирекция Качество, се предоставя възможност на студенти, в последен курс на обучение или наскоро дипломирани кандидати, да се присъединят към екипа на завода на Тева в гр. Дупница.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

– Дългосрочен стаж с предложение за работа към най- изявените стажанти.
– Участие в актуални проекти.
– Обучение и придобиване на реален опит във фармацевтичния бизнес.
– Подкрепа и напътствие от висококвалифициран ментор.
– Сертификат за успешно завършен стаж.
– Месечно възнаграждение, срочен трудов договор.
– Осигурен транспорт за пътуващите до завода в Дупница от София, Благоевград, Кюстендил.

КАКВО ОЧАКВАМЕ?

– Последен курс на бакалавърска или магистърска степен, или наскоро дипломирани кандидати.
– Работно ниво на владеене на английски език.
– Компютърни умения – отлично познаване и работа с MS Office.
– Прецизност при събиране на данни и представянето им.
– Отлични умения за водене на комуникация и работа в екип.
– Желание за учене и развитие.
– Адаптивност и гъвкавост в динамична среда.
– Ориентираност към резултати.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

– CV
– Мотивационно писмо

На имейл: Yordanka.Veleva@teva.bg или Emili.Saparevska01@teva.bg
За допълнителна информация – телефони 0701/58455; 0701/58456;

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области,
включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и
медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в
генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно
наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб.
Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения
в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти.
През август 2016 г. Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс. В България ние сме най-големия работодател във фармацевтичната индустрия
с близо 1700 служители в двата фармацевтични завода /Дупница и Троян/; търговската организация и множеството глобални корпоративни функции,
базирани в страната ни. Като компания на Тева, през октомври 2020 г. Актавис започна процес по ре-брандинг и приемане на бранда Тева.

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности

Тева Фармасютикълз не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за
заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната
ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно
местното законодателство.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита
на личните данни.