СТАЖАНТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА С. ЧЕШНЕГИРОВО

По повод разрастването на екипа и бизнеса, фирмата търси да назначи млад и енергичен стажант за ПЛАТЕН стаж със срок от 6 до 9 месеца.

Като стажант във фирмата ще работите под ръководството на опитен ментор и персонализирана за вас програма за кариерно развитие, които ще ви предоставят необходимите знания и умения, за да станете едни от успешните служители на БОТАНКЪЛ ЕУ. След успешно завършване на стажа, компанията очаква да започнете работа в срок, който зависи от вашето представяне и ще бъде договорен с вас допълнително.

Задължения и отговорности

 1. Участва при извършването на качествен контрол по време на преработка, пакетиране, съхраняване и експедиране на готовия продукт.
 2. Изготвя мостри на продукти за експортни пазари.
 3. Взима участие при разработването на нови продукти.
 4. Участва във всички обсъждания и взимания на решения, свързани с качеството на продукта.
 5. Участва в поддържката и следенето за правилното функциониране на съответните системи за качество.
 6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, поставени от ментора.

Изисквания

 • Желание за работа и усвояване на нови знания;
 • Студент в областта на хранителните технологии или химията (за бакалври 1 – 4 курс и магистри) или си завършил отдавна, но не си работил в сферата на ХВП;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност – MS Оffice.

Предложението

 • Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 9 месеца;
 • Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа;
  Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета;
 • Придобиване на опит в реални проекти;
 • Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо;
 • Среда, позволяваща постоянно развитие;
 • Възможност за постоянна работа при добро представяне по време на стажа;
 • Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове;
 • Фирмата осигурява служебен транспорт гр. Пловдив – с. Чешнегировo и обратно.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография