Стажът може да се провежда в определени дни или на половин ден като стажуващите могат да се обучават през това време.

Изисквания

 1. Специалности:
  • Полимерно инженерство;
  • Електрохимични технологии и защита от корозия;
  • Неорганични химични технологии;
  • Фин органичен синтез;
  • “Химично инженерство”.
 2. Допълнителни изисквания:
  • Добра компютърна грамотност;
  • Много добър технически английски език;
  • Мотивация за развитие и обучение.

Предложението

 • Гъвкаво работно време според възможностите и желанията на стажанта;
 • Разнообразна работа, опит в производството и лабораторията;
 • Вазможност за реализация в компанията след завършване на образованието на стажанта.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография