Задължения и отговорности

 1. Спазване на изискванията на Добра лабораторна практика, Добра производствена практика и ISO/IEC 17025;
 2. Вземане на проби за контрол на междинни продукти и почистване на оборудването, съгласно утвърдени процедури и провежда съответните анализи, ако е необходимо;
 3. Освобождаване на междинния продукт от съответните технологични фази на производство само при отговарящи на съответните норми резултати от анализите, ако е извършван анализ на междинен продукт;
 4. Извършване на възложените анализи за всяка партида, съгласно изискванията на утвърдената аналитична документация или текущо издание на утвърдени фармакопеи;
 5. Попълване на  получените резултати в аналитични журнали, е-приложения и дневници на апаратите, съгласно СОП и инструкции;
 6. Спазване на всички СОП и инструкции, които касаят изпълнението на длъжностните задължения;
 7. и др.

Изисквания

 • Висше образование– химия, фармация, биохимия, биотехнологии;
 • Компютърна грамотност; 
 • Английски език – минимум B1;
 • Познания в областта на добрите практики – добра производствена практика (GMP), добра лабораторна практика (GLP).

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо организирани профилактични прегледи     и поемане на стоматологични разходи;
 • Висококачествeно работно облекло;
 • Почивни дни между Коледа и Нова година;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила;
 • Множество отстъпки от фирми-партньори;
 • Редица вътрешни събития за служители и техните семейства;
 • Възможност за почивки в базите на Софарма на преференциални цени;
 • Подаръци за децата на служителите за Коледа, 1-ви учебен ден и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография