БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Старши Химик/Химик.

Задължения и отговорности

 1. Осъществява изпитване на изходни материали и на междинни насипни и крайни продукти.
 2. Извършва проверка на данни от аналитични изпитвания.
 3. Изготвя и актуализира електронни методи и спецификации за работа със система за документиране на изпитвания SmartLab VelQuest / LabWare LIMS в съответствие с приложимите процедури.
 4. Изготвя оценки за въздействието на промени по отношение на електронните системи SmartLab VelQuest / LabWare LIMS и BIOVIA LIMS.
 5. Изготвя и редактира репорти, работни потоци, образци и други електронни обекти за работа с BIOVIA LIMS /LabWare LIMS.
 6. Проверява за съответствие с приложимите стандартни оперативни процедури (СОП) и спецификации, както и с използвани други електрони методи за работа със системи SmartLab VelQuest / LabWare LIMS и BIOVIA LIMS.
 7. Подпомага работата на аналитичните екипи във връзка с употребата на електронните системи SmartLab VelQuest / LabWare LIMS и BIOVIA LIMS.
 8. Валидира електронни методи и обекти за работа със SmartLab VelQuest и BIOVIA LIMS.
 9. Изготвя необходимата документация във връзка с валидирането на електронни методи и обекти за работа със SmartLab VelQuest / LabWare LIMS и BIOVIA LIMS.
 10. Извършва проверка и одобрение на спецификации в LabWare LIMS
 11. Участва в обучението на аналитичните екипи за работа със SmartLab VelQuest / LabWare LIMS и BIOVIA LIMS

Изисквания

 • Висше образование по Химия или Фармация;
 • Професионален опит – минимум 2 години в контрола на лекарствени средства;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Английски език на работно ниво;
 • Редовна смяна.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография